D e c i s i o n

 

Home

Email

Archive

 

۱۳۸٧/۳/٢٦
سفسطه

زندگیم روالی غیر عادی داره
و این روال غیر عادی برام عادی شده.


atal matal
پيام هاي ديگران ()

-------------------------------------------

۱۳۸٧/۳/٢٤
محدوده

اشتراک منابع
کوششی در جهت حذف محدودیت های جغرافیایی است.
"اندرو  تننبام.شبکه های کامپیوتری"

پ.ن. اینم از ایده


atal matal
پيام هاي ديگران ()

-------------------------------------------

۱۳۸٧/۳/۱۸
اندیشه

باز در دوران ریکاوری به سر می برم

پ.ن. متحول


atal matal
پيام هاي ديگران ()

-------------------------------------------

۱۳۸٧/۳/۱٥
وجدان

آیا وجدان راحت همراه با درد و رنج بهتره
یا یه جواب رک و پوست کنده؟؟


atal matal
پيام هاي ديگران ()

-------------------------------------------

۱۳۸٧/۳/۱٠
یک یادداشت پنیری

با اعتماد خود را رها کرد.
اگر چه به درستی نمی دانست که چه در پیش رو دارد.

از کتاب چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد."اسپنسر جانسون"


atal matal
پيام هاي ديگران ()

-------------------------------------------

۱۳۸٧/۳/٧
گرما

ما نفهمیدیم کولر های داخل تاکسی برای چه منظوری کار گذاشته شده اند.

پ.ن. مسافرا به جهنم ! خودشون گرمشون نمیشه؟


atal matal
پيام هاي ديگران ()

-------------------------------------------

۱۳۸٧/۳/٥
own

۱۳۸٧/۳/٤
کانتر

روز شماری میکنم تا 5 شنبه بیاد.
جلسه آخر بچه پررو هاست.

از طرف: روزشمار


atal matal
پيام هاي ديگران ()

-------------------------------------------

۱۳۸٧/۳/۱
ساعت

گاهی اوقات یه ساعت خواب یعنی دو ساعت خواب


atal matal
پيام هاي ديگران ()

-------------------------------------------

۱۳۸٧/٢/٢٩
DVD

این روزها کمی بالاتر از چهار ولیعصر رو خیلی دوس دارم.
به خاطر اون DVD های با کیفیت اوریجینالش.

از طرف:نسخه غیر مجازخر!


atal matal
پيام هاي ديگران ()

-------------------------------------------

Links